1. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczna - drogę wojewódzką nr 561 "Bieżuń - Szumanie", położonego w obrębie Stropkowo gm. Zawidz - działka nr 156/3 o pow. 0,1633 ha

 2. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działek nr 408, 409, 410 z działkami nr 411, 407, 413, 403 obręb miasto_Sierpc.pdf

 3. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki nr 54 z działką nr 170 obręb Karlewo gm. Szczutowo.pdf

 4. Zawiadomienie_o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działki nr 559 z działkami sąsiednimi obręb Zawidz Kościelny gm. Zawidz.pdf

 5. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Sierpc prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczna - drogę gminna, położonych w obrębie Wilczogóra gm. Sierpc - działka nr 36 o pow. 1,0900 ha.pdf

 6. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działki nr 208/1 z działkami sąsiednimi nr: 208/2, 208/3, 209, 223/3 obręb Grądy gm. Szczutowo.pdf

 7. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 225 z działkami sąsiednimi nr: 267, 224, 226, 247, 161 obręb Lipniki_gm. Rościszewo.pdf

 8. Obwieszczenie_Dyrektora_Zarządu_Zlewni_w_Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo, a także usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części pasa drogowego oraz przydrożnych rowów w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo".pdf

 9. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 289, 293, 294 z działką nr 300 obręb Szczechowo_gm._Szczutowo.pdf

 10. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 130/P/2021 stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości - dz. nr 125 położona w obrębie Mochowo Parcele gm. Mochowo

 11. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 131/P/2021 stwierdzająca nabycie przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, prawa własności nieruchomości - dz. nr 70/3 położona w obrębie Mochowo gm. Mochowo

 12. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 132 z działkami sąsiednimi nr: 125 i 141/2 obręb Słupia gm. Szczutowo.pdf

 13. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 266 z działką nr 270 obręb Borkowo_Kościelne gm. Sierpc.pdf

 14. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 134/2 z działką nr 113 obręb Rzeszotary_Zawady gm. Rościszewo.pdf

 15. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 z działką nr 356 obręb Rościszewo gm. Rościszewo.pdf

 16. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_znaków_granicznych działki nr 342 z działkami sąsiednimi nr 340 obręb Zawidz Kościelny gm. Zawidz.pdf

 17. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 99/4  z działkami sąsiednimi nr 99/1, 102, 99/3 obręb Białe_Błoto gm. Sierpc.pdf

 18. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 256 z działkami nr 254 i 255 obręb Rokicie gm. Mochowo.pdf

 19. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr_289 i 288 obręb_Wola_Stara_gm._Szczutowo.pdf

 20. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr 77/2, 77/1, 78/2, 99/1 obręb Kolonia_Przybyszewo gm. Gozdowo.pdf

 21. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_nr 2/2, 3 obręb Kwaśno gm. Sierpc.pdf

 22. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek nr 34/2, 28, 32, 34/1, 36/1, 36/3_obręb Sułocin_Towarzystwo gm. Sierpc.pdf

 23. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia/wyznaczenia_punktów_granicznych_dz._nr_71_z_działką_nr_72/1 obręb Golejewo gm. Gozdowo.pdf

 24. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_74_z_dz._nr_73/1_obręb_Malanowo_Stare_gm._Mochowo.pdf

 25. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_72_obręb_Rycharcice_gm._Gozdowo.pdf

 26. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._nr_161_z_dz._nr_158_159_obręb_Lelice_gm_Gozdowo.pdf

 27. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr_35_z_dz._sasied._obręb_Kowalewo_Podborne.pdf

 28. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid. nr 1038/4_obręb_m._Sierpc.pdf

 29. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr._272_obręb_Zamość_gm._Rościszewo.pdf

 30. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._nr._188_w_obrębie_Zamość_gm._Rościszewo.pdf

 31. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_miasto_Sierpc.pdf

 32. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_wyznaczenia_lub_ustalenia_przeb_granic_dz_151_Rzeszotary_Rumunki_Stara_Wieś_z_dz_sąsiednimi_nr_149_150_152_155_441.pdf

 33. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewid._ nr 79/2 z działkami sąsiednimi nr 79/1, 80/1, 80/2, położonymi w obrębie Dziki Bór gm. Szczutowo.pdf

 34. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granicy_dz._nr_57_położonej_w_obrębie_Mochowo_Parcele z_dz._nr_19_w_Sulkowie_rzecznym.pdf  

 35. Zawiadomienie_o_czynnościach_przyjęcia_granic_dz._112_i_114_z_dz._113_Sudragi.pdf

 36. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_i_przebiegu_granic_dz._ewidencyjnych_w_m._Sierpc_z_dnia_25.07.2019_r..pdf

 37. Wykaz_działek_podlegających_czynnościom_ustalenia_granic_dz._ewidencyjnych_do_zawiadomienia_z_dnia_25.07.2019_r..pdf

 38. Zawiadomienie_o_czynnościach_wznowienia_wyznaczenia_lub_ustalenia_przebiegu granic_działek_ewid_obręb_Budy_Piaseczne_gm_Zawidz_dz_nr_130_z_dz_nr_129_.pdf

 39. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_dz._ewid._obręb_ R okicie_gm._ Mochowo_dz._117 / 1_z_działka_nr_116.pdf

 40. Informacja_starosty_sierpeckiego_w_spr_zatwierdzenia_projektu_operatu_opisowo-kartograficznego_oprac._w_ramach_modernizacji_egib_czesci_obrębu_Studzieniec_Rydzewo_Mieszczk_gm._Sierpc.pdf

 41. Informacja_starosty_sierpeckiego_w_sprawie_zatwierdzenia_projektu_operatu_opisowo-kartograficznego_opracowanego_w_ramach_modernizacji_egib_czesci_obrębu_miasta_Sierpc_i_częsci_obrębu_Studzieniec_gm._Sierpc.pdf

 42. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_obręb_Petrykozy_gm._Zawidz_działka_nr_63_z_działką_sąsiednią_nr_64..pdf

 43. Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_obręb_Petrykozy_gm._Zawidz_dzialka_nr_63_z_działka_sąsiednią_nr_64.pdf

 44. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Dziki Bór gm. Szczutowo działka nr 54/1 z działkami sąsiednimi.pdf

 45. Zawiadomienie_o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Rzeszotary Pszczele gm. Rościszewo działka_nr_47/7 z działkami sąsiednimi.pdf

 46. Zalacznik_do_zawiadomienia.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 13:09:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-08 08:19:34
 • Liczba odsłon: 9057
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5273759]

przewiń do góry