Zamieszczono w dniu 29.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki oraz nr KW)

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania, informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Wysokość rocznego z tytułu dzierżawy netto w zł.

Termin wnoszenia czynszu

1

Studzieniec

195/37,195/38 i195/42

PL1E/00023138/7

1,6490 ha

Nieruchomości rolne o dobrej klasie bonitacji gruntu oraz łąki i pastwiska.

Działki uprawiane rolniczo. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Sierpecki.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższych nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się w strefie chronionego krajobrazu, terenach zabudowy mieszkaniowej, obszarach produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych i składowych oraz pozostałych terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

142 612 zł

(Wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Czynsz roczny podlega od 2022 roku waloryzacji zgodnie z współczynnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły podawany przez GUS.

Czynsz dzierżawny płatny w 2 ratach:

1 rata do dnia 31.03 – 71 306 zł;

2 rata do dnia 30.06. - 71 306 zł

2

Studzieniec

Nr 197/1

PL1E/00024088/8

1,9631 ha

3

Studzieniec

 

Nr 195/5

PL1E/00024044/8

2,6703 ha

4

Studzieniec

195/50

PL1E/00034306/6

11,9055 ha

5

Studzieniec

195/59

PL1E/00034305/9

32,7801 ha

6

Studzieniec

195/12

PL1E/00034303/5

12,2303 ha

7

Studzieniec

195/48

PL1E/00034304/2

11,5781 ha

8

Rachocin

Nr 35 i 36

PL1E/00035265/3

1,5400 ha

 

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 08:06:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 07:56:26
  • Liczba odsłon: 13286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4631529]

przewiń do góry