Wymiana prawa jazdy z uwagi na wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego


Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa
jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31
grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31
grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31
grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31
grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10
września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września
2009 r.
 Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego
szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których
mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa

Wymiany dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami. Do wniosku dołącza się:
1. jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
2. kopie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
3. kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
4. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


Prawo jazdy kat. A,A1,A2,AM, B, B1, BE,T są wydawane maksymalnie na 15 lat. Po upływie tego okresu należy dokonać wymiany prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. C, C1, CE, C1E, D, D1, D1E, DE prawo jazdy jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy wymienić dokument prawa jazdy dostarczając badanie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:20:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 14:21:39
  • Liczba odsłon: 2140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5259754]

przewiń do góry