Zmiana w dokumencie adresu zamieszkania, nazwiska lub terminu ważności:

W przypadku ubiegania o zmianę danych zawartych w prawie jazdy należy złożyć:

 • wniosek,
 • wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby

 • kserokopie posiadanego prawa jazdy,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badania kierowców (w przypadku gdy w poprzednio posiadanym prawie jazdy termin kolejnego badania został określony przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 • dokumenty potwierdzających zmianę danych osobowych np. dowód osobisty, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenia itp.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:19:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 14:17:55
 • Liczba odsłon: 1759
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4643448]

przewiń do góry