Osoba, która poszerza posiadane już uprawnienia składa w Wydziale Komunikacji wniosek o wydanie prawa jazdy i uzyskuje Profil Kandydata Na Kierowcę. Do wniosku o wydanie Profilu należy dołączyć

 1. wniosek,
 2. orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 3. wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
 4. w przypadku osób niepełnoletnich do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy,
 5. posiadać dowód osobisty lub paszport.
 6. kserokopię posiadanego prawa jazdy w przypadku ubieganie się o kategorię prawa jazdy, której warunkiem uzyskania jest posiadanie innej kategorii prawa jazdy.

Z  otrzymanym Profilem Kandydata na Kierowcę osoba udaje się do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców, gdzie Profil zostaje elektronicznie pobrany, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odsyła elektronicznie Profil z adnotacją o pozytywnym wyniku egzaminu.

Warunkiem zamówienia dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jest dokonanie opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:18:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 14:14:52
 • Liczba odsłon: 2100
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5273803]

przewiń do góry