Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

1.

Zarządzenie
Nr ON.120.1.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2020-2024

2.

Zarządzenie
Nr ON.120.2.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

3.

Zarządzenie
Nr ON.120.3.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 195/26

4.

Zarządzenie
Nr ON.120.4.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

5.

Zarządzenie
Nr ON.120.5.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Jaworowo Kłódź, gmina Zawidz

 
6.
Zarządzenie
Nr ON.120.6.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w wydziale Komunikacji i Nadzoru w Sierpcu
7.
Zarządzenie
Nr ON.120.7.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2020
8.
Zarządzenie
Nr ON.120.8.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2020
9.
Zarządzenie
Nr ON.120.9.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 3 lutegoa 2020 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
10.
Zarządzenie
Nr ON.120.10.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez samochód służbowy Skoda Suberb WSE 3LV7 będący własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu
11.
Zarządzenie
Nr ON.120.11.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Oceniającego wniosek dotyczący dofinansowania ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
12.
Zarządzenie
Nr ON.120.12.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2020 r. do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
13.
Zarządzenie
Nr ON.120.13.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych użyczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dla Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Sierpcu
14.
Zarządzenie
Nr ON.120.14.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych
15.
Zarządzenie
Nr ON.120.15.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
16.
Zarządzenie
Nr ON.120.16.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
17.
Zarządzenie
Nr ON.120.17.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
18.
Zarządzenie
Nr ON.120.18.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji w Powiece Sierpeckim na lata 2020-2024
19.
Zarządzenie
Nr ON.120.19.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.22.2020 z dnia 20.03.2020 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.25.2020 z dnia 29.04.2020 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.26.2020 z dnia 13.05.2020 r.

uchylone Zarządzeniem ON.120.31.2020 z dnia 26.06.2020 r.
20.
Zarządzenie
Nr ON.120.20.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu marcu 2020 r.
uchylone Zarządzeniem ON.120.21.2020 z dnia 20.03.2020 r.
21.
Zarządzenie
Nr ON.120.21.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem ON.120.24.2020 z dnia 29.04.2020 r.
22.
Zarządzenie
Nr ON.120.22.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem ON.120.31.2020 z dnia 26.06.2020 r.
23.
Zarządzenie
Nr ON.120.23.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej dla Dziennego Domu ""Senior +" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2020 r.
24.
Zarządzenie
Nr ON.120.24.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem ON.120.28.2020 z dnia 29.05.2020 r.

25.
Zarządzenie
Nr ON.120.25.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem ON.120.31.2020 z dnia 26.06.2020 r.
26.
Zarządzenie
Nr ON.120.26.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
27. Zarządzenie
Nr ON.120.27.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem ON.120.31.2020 z dnia 26.06.2020 r.
28. Zarządzenie
Nr ON.120.28.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
29. Zarządzenie
Nr ON.120.29.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego pn. "Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego"
30. Zarządzenie
Nr ON.120.30.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosku o nagrodę Starosty Sierpeckiego
31. Zarządzenie
Nr ON.120.31.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
32. Zarządzenie
Nr ON.120.32.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
33. Zarządzenie
Nr ON.120.33.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
34. Zarządzenie
Nr ON.120.34.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc
35. Zarządzenie
Nr ON.120.35.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego
36. Zarządzenie
Nr ON.120.36.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jaworowo Kłódź, gm. Zawidz
37. Zarządzenie
Nr ON.120.37.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
38. Zarządzenie
Nr ON.120.38.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jaworowo Kłódź, gmina Zawidz
39. Zarządzenie
Nr ON.120.39.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31 lipca 2020 r.
W sprawie czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
40. Zarządzenie
Nr ON.120.40.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
41. Zarządzenie
Nr ON.120.41.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc
42. Zarządzenie
Nr ON.120.42.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jaworowo Kłódź, gmina Zawidz
43. Zarządzenie
Nr ON.120.42.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do Spraw Dostępności
44. Zarządzenie
Nr ON.120.44.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
45. Zarządzenie
Nr ON.120.45.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Sierpeckiego
46. Zarządzenie
Nr ON.120.46.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowe do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc
47. Zarządzenie
Nr ON.120.47.2020
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i gminami Powiatu Sierpeckiego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-23 08:15:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-12 12:02:31
  • Liczba odsłon: 204
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4368794]

przewiń do góry