LP.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA
1. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.1.2021
z dnia 08.01.2021 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
2. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.2.2021
z dnia 11.01.2021 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
3. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.3.2021
z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Powiatu Sierpeckiego
4. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.4.2021
z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w Powiecie Sierpeckim
5. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.5.2021
z dnia 21.01.2021 r.
w sprawie utworzenia telefonu informacyjnego
6. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.6.2021
z dnia 20.01.2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr ON.120.75.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Sierpeckim
7. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.7.2021
z dnia 21.01.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska podinspektora ds. kadr i szkolenia oraz podinspektora ds. płac w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
8. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.8.2021
z dnia 21.01.2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
9. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.9.2021
z dnia 5.02.2021 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2021 r.
10. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.10.2021
z dnia 8.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
11. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.11.2021
z dnia 9.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych i zużytych pieczątek
12. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.12.2021
z dnia 12.02.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2022 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
13. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.13.2021
z dnia 22.02.2021 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2021 rok
14. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.14.2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do dziennego Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2021 rok
15. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.15.2021
z dnia 3.03.2021 r.
w sprawie powołania zespołu merytorycznych specjalistów do rozliczenia dofinansowania kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach
16. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.16.2021
z dnia 8.03.2021 r.

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.23.2021 z dnia 9.04.2021 r.

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.28.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

17. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.17.2021
z dnia 9.03.2021 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2021
18. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.18.2021
z dnia 19.03.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2021 - 2022 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
19. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.19.2021
z dnia 22.03.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko geologa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
20. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.20.2021
z dnia 24.03.2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.27.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

21. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.21.2021
z dnia 30.03.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej długości 120 m, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
22. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.22.2021
z dnia 31.03.2021 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
23. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.23.2021
z dnia 9.04.2021 r.

w sprawie zmiany organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.28.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

24. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.24.2021
z dnia 19.04.2021 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sierpeckiego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
25. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.25.2021
z dnia 21.04.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Sierpc
26. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.26.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego
27. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.27.2021
z dnia 26.04.2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
28. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.28.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
29. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.29.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu
30. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.30.2021
z dnia 26.04.2021 r.
w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczenia kart drogowych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-18 07:58:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-18 11:57:27
  • Liczba odsłon: 133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5267384]

przewiń do góry