Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego.

 1. Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, parter, pokój nr 11.

Osoby merytoryczne:

- Anna Fydrychowicz tel. 24 275-91-20

e-mail: a.fydrychowicz@powiat.sierpc.pl

- Marcin Trzeciak tel. 24 275-91-20

e-mail: m.trzeciak@powiat.sierpc.pl

 1. Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez serwis Geoportal powiatu sierpeckiego, znajdujący się pod adresem internetowym https://sierpc.geoportal2.pl

 

 1. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz Egib) stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów

           wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji geodezyjnych - (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

          - poniżej wzór wniosku do pobrania.

Wysokość opłat za wnioskowany dokument zgodna z Tabelą nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).

Wysokość należnej opłaty za wnioskowany dokument oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

UWAGA: wysokość opłaty jest ustalana przy rejestracji wniosku, prosimy nie dokonywać samodzielnych wpłat przez wystawieniem i otrzymaniem Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę za wnioskowany dokument można wnieść:

- w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kasa czynna w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze: poniedziałek-piątek) lub

- przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu
 91 9015 0001 2005 0000 0778 0004.

 

 1. Ewentualne pełnomocnictwo w formie pisemnej do złożenia wniosku/odbioru dokumentów.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożone pełnomocnictwo, podlegające opłacie należy wnieść:

w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kasa czynna  w godzinach: 8.00-15.00 (dni robocze: poniedziałek-piątek) lub

- przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku, może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

UWAGA: pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo_Egib.odt

Załączone pliki:
egib-wniosek_o_wydanie_wypisu_lub_wyrysu - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kopyciński Zbigniew
 • Data dodania: 2020-08-04 10:03:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
p2-wniosek_o_udostepnienie_baz_danych_egib_w_postaci_elektronicznej - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kopyciński Zbigniew
 • Data dodania: 2020-08-04 10:04:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
p6-wniosek_o_udostepnienie_raportow_tworzonych_na_podstawie_baz_danych_egib - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kopyciński Zbigniew
 • Data dodania: 2020-08-04 10:04:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
p7-wniosek_o_udostepnienie_innych_materialow - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kopyciński Zbigniew
 • Data dodania: 2020-08-04 10:04:52
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
p-wniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kopyciński Zbigniew
 • Data dodania: 2020-08-04 10:05:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 10:12:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 09:30:56
 • Liczba odsłon: 6946
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4630821]

przewiń do góry