. Wymagane dokumenty :

 • wniosek (podanie) pisane indywidualnie przez inwestora
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno-użytkowymi i technologicznymi,
 • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części, wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu, jeśli zachodzi potrzeba jej opracowania,
 • dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

2. Załączniki:

a)  b-3_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane_-_17.12.2016.doc

 

b) druk_zgloszenia_2.doc

 

c) b-1_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe_lub_rozbiorke__17-12-2016.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:32:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 11:04:49
 • Liczba odsłon: 3079
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4616652]

przewiń do góry