LP.

NAZWA AKTU

PRZEDMIOT

I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.
Uchwała Nr 177.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 5612
z dnia 4 czerwca 2014r.

2.
Uchwała Nr 180.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 724 z dnia 21 stycznia 2013 r.

3 .

Uchwała Nr187.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1743 z dnia 12 lutego 2013 r.  

4 .
  Uchwała Nr 188.XXXI2013
  Rady Powiatu w Sierpcu
  z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2130 z dnia 22 lutego 2013 r.

  5 .

Uchwała

Nr 192.XXXI.2013

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

 

6.
Komunikat Nr 1.2013
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie za 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2434 z dnia
26 lutego 2013 r.

7.
Komunikat Nr 2.2013
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2435 z dnia
26 lutego 2013 r.

8.
Uchwała Nr 201.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2887
z dnia
12 marca 2013 r.
9.
Uchwała Nr 202.XXXII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 6812
 z dnia 14 lipca 2014 r.

10.
Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2012
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 3011
z dnia 13 marca 2013 r.

11.
Uchwała Nr 205.XXXIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 6956
z dnia 17 lipca 2014r.

12.
Uchwała Nr 211.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5655
z dnia 17 maja 2013 r.
13.
Uchwała Nr 212.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5651
z dnia 17 maja 2013 r.
14.
Uchwała Nr 213.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5649
z dnia 17 maja 2013 r.
15.
Uchwała Nr 214.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Policyjnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5650
z dnia 17 maja 2013 r.

16.
Uchwała Nr 215.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5652
z dnia 17 maja 2013 r.

17.
Uchwała Nr 216.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedziba w Studzieńcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5654
z dnia 17 maja 2013 r.

18.
Uchwała Nr 217.XXXV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5653
z dnia 17 maja 2013 r.

19.
Uchwała Nr 220.XXXVI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7610
z dnia 5 sierpnia 2014r.

20.
Uchwała Nr 224.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7293 z dnia 27 czerwca 2013 r.
21.
Uchwała Nr 225.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7294
z dnia 27 czerwca 2013 r.
22.
Uchwała Nr 228.XXXVII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

23.
Uchwała Nr 619.113.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania z  wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
 pozycja 7761
 z dnia 9 lipca 2013 r.

24.
Uchwała Nr 236.XXXVIII,2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lipca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz.Woj. Maz.
pozycja 8434
z dnia 11 września 2014r.

25.
Uchwała Nr 238.XXXIX.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 lipca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
Dz. Urz. Woj.Maz.
pozycja 8383
z dnia 10 września 2014r.

26.
Informacja
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Sierpc.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 9292
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

27.
Uchwała Nr 244.XL.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 8451
z dnia 11 września 2014r.

28.
Uchwała Nr 246.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz
pozycja 10363
z dnia 17 października 2013r.

29.
Uchwała Nr 250.XLI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 8855
z dnia 26 września 2014r.

30.
Uchwała Nr 252.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 11385
z dnia 6 listopada 2013 r .

31.
Uchwała Nr 253.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 11386
z dnia 6 listopada 2013 r .

32.
Uchwała Nr 257.XLII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 11387
z dnia 6 listopada 2013 r .

33.
Uchwała Nr 264.XLIII.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 9165
z dnia 3 października 2014r.

34.
Uchwała Nr 269.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 13731
z dnia 31 grudnia 2013 r.

35.
Uchwała Nr 271.XLIV.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 10013
z dnia 3 listopada 2014r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 09:03:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-04 08:01:17
  • Liczba odsłon: 16263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5288876]

przewiń do góry