Na wniosek zainteresowanych wydział wydaje decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji przed uzyskaniem pozwolenia na inwestycję.

Wyłączenie gruntów klas od IVa do VI - gleb pochodzenia organicznego przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wolne jest od opłaty z tytułu wyłączenia.

Klasy gruntów od I do III b wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz grunty klas IVa - VI pochodzenia organicznego z tytułu ich trwałego wyłączenia z produkcji na cele nierolnicze objęte są opłatą jednorazową oraz opłatami rocznymi przez okres 10 lat, odpowiadającej równowartości ceny tony ziarna żyta, obowiązującej w dniu wydania decyzji o ustaleniu opłaty.

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki.

Do wniosku należy załączyć:

  • decyzję o warunkach zabudowy,
  • plan zagospodarowania działki,
Powyższy wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 12:52:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-29 12:52:51
  • Liczba odsłon: 632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry