Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje starosta na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć :


  • 3 egzemplarze projektu,
  • decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, 
  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
  • orientacje położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

Powyższy wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Treść uzgodnienia wyraża w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty, przewodniczący zespołu.

wniosek_zudp_sierpc.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chiczewski Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-08 09:42:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Chiczewski Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 09:44:08
  • Liczba odsłon: 792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4355664]

przewiń do góry