Zobacz podgałęzie

(Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu)


X. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców

 

§ 39.

 1. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy Starostwa stosują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, instrukcję kancelaryjną oraz inne przepisy proceduralne.
 2. Pracownicy są zobowiązani do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwiania sprawy a w szczególności:
  a) udzielania informacji niezbędnych do załatwiania danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
  b) niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeżeli to niemożliwe do określenia terminu jej załatwienia,
  c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
  d) powiadomienia o przyczynie nie załatwienia ich sprawy,
  e) informowania o przysługujących środkach odwoławczych od wydanych rozstrzygnięć,
  f) załatwienia spraw wg kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.
 3. Pracownicy Wydziałów przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Starostwa.

§ 40.

 1. Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu.
 2. Wydział Organizacji i Nadzoru prowadzi centralny rejestr wszystkich skarg i wniosków wpływających do Starostwa.
 3. Kontrolę i nadzór oraz koordynację organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.
 4. Naczelnicy wydziałów są zobowiązani rozpatrywać i załatwiać skargi z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisami wykonawczymi. 
 5. Naczelnicy Wydziałów sporządzają roczne sprawozdania ze sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przesyłając je do Wydziału Organizacji i Nadzoru w terminie do 15 stycznia następnego roku.
 6. Wydział Organizacji i Nadzoru sporządza zbiorcze sprawozdanie w tym zakresie i przedkłada je na posiedzenie Zarządu.
 7. Szczegółowe zasady organizacji i załatwiania skarg i wniosków określa Starostwa w drodze zarządzenia.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-02 08:26:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-13 10:45:33
 • Liczba odsłon: 1783
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5261074]

przewiń do góry